Geluid en beeld verzorging tbv een uitvaart

Een uitvaart van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er zijn veel zaken die direct, en goed geregeld moeten worden.

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk of wenselijk om (extra) geluids- of beeld apparatuur in te zetten tijdens de uitvaart plechtigheid, bijvoorbeeld in verschillende ruimtes. Ook kan de behoefte bestaan om (geluid- en/of video)opnamen te maken.

Ervaring

Audivio heeft ruime ervaring in het faciliteren van beeld en geluid t.b.v. uitvaarten. Wij werken in opdracht van verschillende uitvaartondernemingen, maar ook direct voor nabestaanden.

Bij een overlijden zullen we snel schakelen en, in samenspraak met u, de audiovisuele wensen in kaart brengen.

Voor meer informatie, bel met: 033-2852940. Buiten kantoortijden zijn we bereikbaar via onze calamiteitenlijn: 06-18501950

AUDIVIO LEVERT

Events met impact

Geluid dat je voelt, rake tonen die je ziel binnendringen. Magische lichteffecten. Wanneer je licht, geluid of video professioneel inzet, is het geen techniek meer, maar is het pure emotie. En wij draaien samen aan de knoppen. Zo ráák je je publiek